אודות

 ארנו קפיטל פעילה מסוף שנת 2013, כקרן אשראי חוץ בנקאית למימון מיזמי נדל”ן בישראל כנגד בטוחות ושעבודים. ארנו מעמידה אשראי למיזמי נדל”ן בישראל במתכונת ליווי סגור (מודל בנקאי), ומספקת מעטפת אשראי מלאה ליזםערבויות חוק מכר, חוב בכיר והשלמת הון. מלבד מגוון פתרונות המימון שהקרן מספקת, ארנו יודעת ליצור עבור היזם מבנה מימון המותאם לצרכיו ולרכיבי החוב הנדרשים. הפרויקטים נבחנים בצורה מדוקדקת הן מהזווית היזמית והן ומהזווית הפיננסית תוך מתן תשומת לב להיבטים תכנוניים, הנדסיים, משפטיים וכלכליים בזכות צוות ארנו המורכב מבעלי מקצוע בעלי ניסיון יזמי ופיננסי רב בניהול מיזמי נדל"ן.

מגבלות האשראי

מגבלת האשראי לענף הנדל”ן עוררה צורך במציאת פיתרון אשראי חוץ בנקאי: גיוס חוב ציבורי, פנייה לחברות הביטוח והקמת קרנות אשראי.

ביקוש והיצע

הפער בין הביקוש להיצע בתחום הנדל”ן למגורים נוצר עקב מחסור בקרקעות, מחסור בעובדים בענף הבניין ומחנק אשראי בבנקים.

היקף בנייה

הגידול המואץ של האוכלוסייה בישראל מוביל לעלייה מתמדת בביקוש לדירות חדשות. בשנים האחרונות, ממשלת ישראל יוזמת ומקדמת תוכניות בנייה, כאשר המטרה היא להגדיל את היקף התחלות הבנייה.

ההזדמנות

הבנקים המסחריים בישראל מתקשים לספק את צרכי האשראי לנדל"ן, עקב מגבלות רגולטוריות (דרישת הלימות ההון ומגבלת החשיפה לסקטור הנדל"ן) יחד עם זאת מקודמות תכניות בנייה מסיביות למגורים כדי לענות על המחסור הגובר ביח"ד

ארנו נדל״ן

קרן השקעות המעמידה מימון למיזמי נדל"ן כנגד בטוחות ושעבודים. הקרן הוקמה במטרה לתת פתרונות מימון למיזמים בתחומי היזמות והתחדשות עירונית. קרן ארנו נדל"ן פועלת בפיקוח רגולטורי ומתופעלת על ידי מסלקת הבורסה הישראלית

דילוג לתוכן