מידע ליזם

ארנו קפיטל מציעה מגוון פתרונות מימון
למיזמי נדל”ן בישראל.

מבנה המימון מותאם אישית לצורכי היזם והפרויקט. הפרויקטים אותם הקרן מלווה הינם: יזמים בעלי קרקע, עסקאות קומבינציה ופרויקטים של התחדשות עירונית.

ליווי פרויקט

ליווי סגור והנפקת ערבויות חוק מכר​
הקרן מעמידה לרשות היזם מימון כולל להקמת הפרויקט, הליווי כולל: מסגרת אשראי לביצוע, לרבות פוליסות חוק מכר לרוכשי הדירות והשלמת הון עצמי. כמו כן, מעמידה הקרן ערבויות ביצוע וכן ערבויות לבעלי קרקע ודירות קיימות בעסקות מסוג תמ”א וקומבינציה. ההלוואות ניתנות לפרויקטים מסוג יזמות קלאסית, התחדשות עירונית וקומבינציה, מחיר משתכן ושוק חופשי.

השלמת הון

הקרן מעמידה לרשות היזם, המלווה על ידי בנק מסחרי, הלוואה לצורך השלמת ההון העצמי לו נדרש היזם על ידי הבנק המלווה וזאת כנגד רישום משכנתא בדרגה שנייה לטובת הקרן על המקרקעין.


ההלוואות ניתנות לפרויקטים מסוג התחדשות עירונית וקומבינציה, מחיר משתכן ושוק חופשי.

אובליגו

הקרן מעמידה לרשות היזם מימון כולל להקמת הפרויקט, הליווי כולל: מסגרת אשראי לביצוע, לרבות פוליסות חוק מכר לרוכשי הדירות והשלמת הון עצמי.

כמו כן, מעמידה הקרן ערבויות ביצוע וכן ערבויות לבעלי קרקע ודירות קיימות בעסקות מסוג תמ”א וקומבינציה. ההלוואות ניתנות לפרויקטים מסוג יזמות קלאסית, התחדשות עירונית וקומבינציה, מחיר משתכן ושוק חופשי.

סוגי הפרויקטים

 • בעלי קרקע
 • קומבינציה
 • התחדשות עירונית
 • מחיר למשתכן

תנאי סף לגיוס המימון

 • היסטוריית ביצוע ומסירת דירות
 • פרויקט לאחר קבלת היתר בנייה (או לקראת קבלת ההיתר)
 • רווח יזמי גבוה מ-15% אחוז מכירות מוקדמות מינימלי ( 12% בפרויקט מחיר למשתכן)
 • הון עצמי מינימלי

פתרונות המימון שהקרן מעמידה

 • אשראי בכיר לליווי בנייה (לרבות ערבויות עפ”י חוק המכר)
 • השלמת הון עצמי
 • אשראי כנגד בטוחות נדל”ן

יתרונות ליזם

 • קרן חוב – ללא השתתפות ברווחי היזם
 • בניית מתווה מימון מותאם אישית לצרכי היזם והפרויקט
 • ליווי לכל שלבי הבניה במקום אחד,
  גוף חוץ בנקאי בעל גמישות מיטבית ועלויות תחרותיות,
  יעילות ומהירות תגובה, מימון מחוץ לאובליגו הבנקאי
דילוג לתוכן