מידע למשקיע

נתוני הקרן


תשואה שנת 2021: 6.8%  | *תשואה‭ ‬מתחילת‭ ‬פעילות: 20.26% 

אחוז מינוף: 0% | מח״מ: 2.48 


שווי הנכסים הנקי של השותפות ליום 31-12-2021:

326,182,000 ₪

*תחילת פעילות הקרן: ינואר 2019

הקרן בוחרת בקפידה את מיזמי הנדל”ן, תוך בחינה מעמיקה של יזם הפרויקט, בחינת הכדאיות הכלכלית וההיתכנות ההנדסית של הפרויקט. כל העמדת ליווי ו/או אשראי ליזם מותנה בבדיקה שמאית מפורטת, בדיקת נאותות וסגירה משפטית מקיפה.​

ועדת ההשקעות מאשרת כל העמדת ליווי ו/או אשראי,  לאחר שבוצעו כלל הבדיקות הכלכליות והמשפטיות וכן הוצאו שמאויות לפרויקט/הנכס. הצוות שלנו מבצע בקרה שוטפת על התקדמות הפרויקטים והתאמתם לתוכנית המאושרת.

  • השקעה אך ורק בחוב (במימון) ללא סיכון וחשיפה להון
  • העמדת חוב למיזמי נדל”ן במגורים בישראל בלבד

ארנו קפיטל מגבה את ההשקעה בשורה של בטחונות וכלי הגנה. מעטפת הביטחונות כוללת:

  • רישום משכנתא על הנכס לטובת הקרן.
  • שיעבוד על מלוא הזכויות במיזם הנדל”ן לצורך הבטחת החוב.
  • חשבון ליווי סגור של הפרויקט.
  • פיקוח ע”י משרד רו”ח ומשרד עו”ד המשמשים כנאמנים אקטיביים, ומורשי החתימה בחשבונות הקרן.
  • ערבויות אישיות של היזמים.
דילוג לתוכן