מידע למשקיע

הקרן בוחרת בקפידה את מיזמי הנדל”ן, תוך בחינה מעמיקה של יזם הפרויקט, בחינת הכדאיות הכלכלית וההיתכנות ההנדסית של הפרויקט. כל העמדת ליווי ו/או אשראי ליזם מותנה בבדיקה שמאית מפורטת, בדיקת נאותות וסגירה משפטית מקיפה.

צוות מקצועי

ועדת ההשקעות מאשרת כל העמדת ליווי ו/או אשראי,  לאחר שבוצעו כלל הבדיקות הכלכליות והמשפטיות וכן הוצאו שמאויות לפרויקט/הנכס. הצוות שלנו מבצע בקרה שוטפת על התקדמות הפרויקטים והתאמתם לתוכנית המאושרת.

גידור סיכונים

  • השקעה אך ורק בחוב (במימון) ללא סיכון וחשיפה להון
  • העמדת חוב למיזמי נדל”ן במגורים בישראל בלבד

מעטפת הביטחונות

ארנו קפיטל מגבה את ההשקעה בשורה של בטחונות וכלי הגנה. מעטפת הביטחונות כוללת:

  • רישום משכנתא על הנכס לטובת הקרן.
  • שיעבוד על מלוא הזכויות במיזם הנדל”ן לצורך הבטחת החוב.
  • חשבון ליווי סגור של הפרויקט.
  • פיקוח ע”י משרד רו”ח ומשרד עו”ד המשמשים כנאמנים אקטיביים, ומורשי החתימה בחשבונות הקרן.
  • ערבויות אישיות של היזמים.