שאלות ותשובות

ארנו נדלן הינה קרן מדיניות הפועלת בישראל ומגייסת כספי ציבור מכוח תשקף שקיבל את היתר הרשות לניירות ערך.

*אין בהיתר כאמור משום אימות הפרטים המובאים בו, אישור מהימנותם או שלמותם ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים

תשובה מעודכנת תשואת הקרן ב 12 החודשים האחרונים הינה 7.2% ( לתום רבעון ראשון 2020 )

ארנו נדל"ן הינה קרן חוב בלבד המעמידה הלוואות בריבית קבועה וכנגד שיעבוד של הנכסים, ארנו אינה שותפה של היזם ואינה מושפעת משינוי ברווחי הפרויקט.

הבטוחות בקרן (נרשמות על שותפות המשקיעים):
רישום משכנתא ברשם המשכנות עבור נכס נדלני.
שיעבוד מניות חברת הנכס של היזם.
הון עצמי של היזם.
ערבות אישית של היזם.
שיעבוד פוליסות הביטוח של הפרויקט.
מורשה חתימה בחשבון חברת הנכס.
שיעבוד חשבונות הנאמנות של הפרויקט.

מימון יזמים בעלי היסטוריית ביצוע ומסירת דירות.
מימון שלבי הבנייה בחשבון ליווי סגור של הפרויקט
מימון כנגד בטוחות נדל"ן, הלוואה עד 65% משווי הנכס (LTV)
מימון פרויקטים בעלי רווח יזמי מעל 15% (מחיר למשתכן מעל 12%)

מלבד קבוצות רכישה ארנו מעמידה מימון לכל סוגי הפרויקטים החל מבנייה רגילה, התחדשות עירונית (תמ"א 38 על כל תיקוניו ופינוי בינוי), מחיר למשתכן ועסקאות אובליגו העומדים ביחסים המצוינים במדיניות ההשקעות של הקרן.

בהתאם למדיניות ההשקעות צפויה הקרן לחלק דיבידנד פעמיים בשנה שיעור המס בקרן הינו 25% ומנוכה במקור.

הקרן הינה נייר ערך לא סחיר, הסליקה מתבצעת דרך מסלקת הבורסה מול הבנקים / חברי הבורסה. נייר הערך משתקף באזור האישי של כל משקיע ומתעדכן על בסיס רבעוני.

הקרן מספקת ליזמים מעטפת מימונית מלאה, הכוללת מסגרת אשראי לבניה, ערבויות חוק מכר והשלמת ההון העצמי בבית אחד. פתרון מימוני מקיף חוסך ליזמים כספים ומשאבים רבים לעומת התקשרות עם כמה גופי מימון (בנקאי וחוץ בנקאי). הקרן מאפשרת ליזמים גמישות גבוהה יותר במימון העסקה, וודאות גבוהה ומהירה על פני המערכת הבנקאית.

מינימום ההשקעה ללקוח חדש הינו 10 יחידות השתתפות בנות פדיון ויחידת השתתפות רגילה (לערך 100,000 ש״ח ) . לקוח המעוניין להגדיל את סכום השקעתו הקיים בקרן מחויב במינימום של 5 יחידות השתתפות בנות פדיון (לערך 50,000 ש"ח) שווי היחידה להצטרפות נקבע בתום הגיוס .

הקרן רשאית לבצע עד 6 גיוסים בשנה בכפוף לאישור הרשות לניירות ערך. לאחר אישור הרשות והחלטת סכום הגיוס נקבע ומפורסם תאריך תחילת הגיוס.

תהליך ההצטרפות פשוט וקצר וניתן לביצוע באופן פרונטלי או דיגיטלי.

  1. יש למלא ולחתום על טופס ההצטרפות המכיל את פרטיו האישים של המשקיע.
  2. לאחר החתימה ושליחת הטופס החתום מבצעים העברה בנקאית לחשבון הנאמן (משמרת חברה לשירותי נאמנות בע”מ).
  3. לאחר הפקדת כספי ההשקעה ושליחת אסמכתא בנקאית, ישלח ללקוח אישור הצטרפות והפקדה על ידי השותף הכללי ובזה מסתיים תהליך ההצטרפות.

דמי הניהול שהקרן גובה הינם 1.5% (לפני מע"מ) ונגבים על ידי השותף הכללי בתחילת כל רבעון קלנדארי. (תשואת היעד אליה הקרן שואפת להגיע היא לאחר כל החיובים ולפני מס)

פדיון ההשקעה יתאפשר בתום תקופת חסימה של 12 חודשים עבור כל משקיע. משקיע המבקש לפדות את יחידות ההשתתפות בנות הפדיון שמחזיק עבורו הנאמן ימסור לשותף הכללי הודעה בכתב לא יאוחר מתשעים (90) ימים לפני יום הפדיון המבוקש.

הקרן מקבלת השקעות גם מתאגידים ולא רק ממשקיעים פרטיים. כיום בקרן יש מספר לא מבוטל של קיבוצים ותאגידים ישראלים.

דילוג לתוכן