כללי

Elementor #967

ארנו קפיטל מיישרת קו עם הבנקים: תספק ליזמים פוליסות של איילון ביטוח במסגרת הסכם שנחתם בין החברות, תציע קרן הנדל”ן